Entreprenørfirma med specialer

For os er det vigtigt at løse kundens opgave på en ordentlig og konstruktiv måde; ​at yde en brugbar rådgivning og klarlægge de valgmuligheder, kunden har i forhold til den enkelte opgave.​

Laboratorium​

Jens Kristensen 50 år, har mere end 25 års erfaring inden for kvalitetskontrol i Vejbyg og Anlægssektoren.

Vores jordlaboratorium gør det enkelt og let for dig som kunde at få udmålt både referenceværdier og komprimering i de jordprøver, du sender til os.

Vi har nemlig valgt at udstyre vores jordlaboratorium med vibrationsstamper og troxler-måler, så vi kan udføre alle de nødvendige analyser i forbindelse med kontrol af jordarbejdet. Du behøver altså kun at henvende dig ét sted.

Og for at sikre, at analyserne har den rette kvalitet, udveksler vi referenceværdier med Vejteknisk Institut.

Opgaver vi typisk varetager for entreprenørerer:

 • Jordbundsundersøgelser
 • Komprimeringskontrol (Troxler/Sandefterfyldning)
 • Vibrationsindstampning
 • Standardproctor forsøg
 • Sigteanalyse
 • Vandindholdsbestemmelse
 • Nedsivningsforsøg/Sigteanalyse
 • Sandækvivalent (SE-værdi)
 • Faldlodsmålinger (Mini Prima 100)
 • Vingeforsøg
 • Kogningstab
 • Knusningsgrad
 • Plasticitetforsøg
 • Hydrometer analyse
 • Glødetabsbestemmelse
 • Kalkindholdsbestemmelse

Nedenfor kan ses billeder af vores

Gustav H. Christensen A/S   //   Enggårdvej 33-35 // 7400 Herning   //   Tlf.nr.: 97 16 13 00   //   CVR: 25519183  //  E-mail: ghc@ghc1.dk //  Faktura e-mail: faktura@ghc1.dk